Master Coach

Het derde jaar psycho energetica in de Coaching richting leidt naar een eindwerk rond een coaching project in de eigen werksfeer. De deelnemers zijn meestal al geruime tijd aan het werk als coach, in hun hoofdberoep of als bijberoep. Door de concrete toepassing, de toetsing in de praktijkverslagen en de studie van de diverse psychologische en energetische principes die daarbij aan bod komen geeft dit traject de nodige verdieping om de eigen coaching talenten met grote vaardigheid en zelfzekerheid te kunnen ontwikkelen.

Naast de opleidingsweekends ga je zelf aan de slag, zowel binnen de beroepsvereniging als daarbuiten. Je stages worden opgevolgd binnen je intervisiegroep en tijdens je individuele supervisiesessies. Je sluit het traject af met een presentatie en schriftelijk verslag van een psycho-energetisch project rond je coaching activiteit.

De meeste deelnemers worden gedurende dit coaching traject door hun werkgever uitgenodigd om bijkomende coaching taken op te nemen in het bedrijf waar ze werken of ze bouwen hun coaching praktijk als hoofd- of bijberoep sterk uit.

Schrijf u in via deze link

Wat is psycho energetica ‘Psycho’ verwijst naar het Griekse woord Psyché: Ziel: het meest wezenlijke aspect van de mens. Het woord ‘energetica’ verwijst naar het Griekse woord ‘energein’: verwerkelijken. Psycho-energetica verwijst naar de realiteit van de bezielde mens, met als centrale vraag: hoe kan de mens zich in het dagelijks leven totaal ontplooien en daarbij ook zijn diepste aspiraties vervullen?
Psycho-energetica staat voor een geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden nodig bij het begeleiden naar een optimaal functioneren van de menselijke psyché en dit in een multi-dimensioneel aspect. De psycho-energetica helpt jezelf te ontwikkelen, dichter bij je zielsmissie te komen en je bewust te worden van de vele multidimensionale invloeden in je leven.