Op weg naar master Leadership

In het tweede jaar van de psycho energetica opleiding splitst de deelnemersgroep zich op volgens het toepassingsveld waarin zij actief zijn. Diegenen die in hun werkveld hun leiderschapsvaardigheden willen versterk kiezen het 'leadership' traject.

We ontwikkelen hierbij de vaardigheden om teams, organisaties, bedrijven, klassen of hele scholen, grote en kleine projecten psycho-energetisch aan te sturen. Dat werkt alleen in die vorm van leiderschap die niet gericht is op het verwerven van persoonlijke invloed maar die het groter geheel dient.
Nieuw leiderschap stoelt op fundamenteel nieuwe inzichten over hoe de wereld in elkaar steekt. De op Newton geënte mechanistische visie op het universum die ons denken nog steeds bepaalt, is in deze tijden van onderlinge afhankelijkheid en voortdurende verandering volledig achterhaald. 'De wereld die we hebben geschapen, is een product van onze manier van denken', zei Einstein. 'Niets in de toekomst zal veranderen zonder een fundamentele verandering in de manier waarop we over het leven denken'. Dit is de kern van nieuw ‘leadership’.

Vanuit deze fundamentele verandering van focus ontstaat een geheel nieuwe manier van leidinggeven. Wanneer we een nieuwe betrokkenheid naar de wereld voelen, ervaren we snel de vitale stroming waar dingen spontaner gebeuren. Daarvoor moet je leren op tijd ‘voorvoelen’ (pre-sensing) wat op komst is om vanuit wat zich aandient co-creatief tot handelen over te gaan. Dit handelen kan alleen vanuit een goed gecentreerd zijn, waarbij hoofd, hart en buik gealigneerd een verbondenheid creëert die de persoonlijkheid overstijgt. Dit zijn sleutelkwaliteiten waarvan we merken dat ze het verschil maken in het aansturen van succesvolle teams, organisaties of projecten.

In het leadership traject spitst de aandacht zich gaandeweg toe op het ontwikkelen van een persoonlijk leiderschapsproject, de volledige ontplooiing van de eigen talenten bij het aansturen van mensen, situaties en systemen. Leiding nemen in je organisatie, je bedrijf of je eigen leven, het vergt allemaal een goed gebruik van je intuïtieve energetische vaardigheden om goed te kunnen inschatten en correct aan te sturen.

Schrijf u in via deze link

Wat is psycho energetica ‘Psycho’ verwijst naar het Griekse woord Psyché: Ziel: het meest wezenlijke aspect van de mens. Het woord ‘energetica’ verwijst naar het Griekse woord ‘energein’: verwerkelijken. Psycho-energetica verwijst naar de realiteit van de bezielde mens, met als centrale vraag: hoe kan de mens zich in het dagelijks leven totaal ontplooien en daarbij ook zijn diepste aspiraties vervullen?
Psycho-energetica staat voor een geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden nodig bij het begeleiden naar een optimaal functioneren van de menselijke psyché en dit in een multi-dimensioneel aspect. De psycho-energetica helpt jezelf te ontwikkelen, dichter bij je zielsmissie te komen en je bewust te worden van de vele multidimensionale invloeden in je leven.