Op weg naar Master Coach

In het tweede jaar van de psycho energetica opleiding splitst de deelnemersgroep zich op volgens het toepassingsveld waarin zij actief zijn. Diegenen die in hun werkveld hun coachingsvaardigheden willen versterk kiezen het 'coaching' traject.

In het coaching traject spitst de aandacht zich toe op het ontwikkelen van een persoonlijke coachingstijl, waarbij je eigen talenten en vaardigheden die je in je arbeidsveld al gebruikt volledig worden geïntegreerd.
Je intuïtieve en energetische vaardigheden worden toegepast in die interactiestijlen die jij al gebruikt in je werkveld of die je nog extra wil ontwikkelen.

Gewone coachingsprocessen hebben als doel om vanuit een huidige toestand te bewegen naar een gewenste toestand. In het geval van psycho-energetische coaching is de gewenste toestand bij voorkeur diep verbonden met onszelf, met onze meest wezenlijke bestemming. Ze vertrekt vanuit een gecentreerdheid, een kwaliteit van aanwezigheid, een volheid in de présence, een verbondenheid met je coachee die de persoonlijkheid overstijgt. Dit zijn sleutelkwaliteiten waarvan we merken dat ze het verschil maken in de begeleiding en coaching tot succesvolle, gelukkige en creatieve mensen.

Veel cursisten in de coaching opleiding hebben een eigen praktijk of starten er mee tijdens de loop van de opleiding. Supervisie en intervisie zijn onontbeerlijke aspecten van het traject.

Schrijf u in via deze link

Wat is psycho energetica ‘Psycho’ verwijst naar het Griekse woord Psyché: Ziel: het meest wezenlijke aspect van de mens. Het woord ‘energetica’ verwijst naar het Griekse woord ‘energein’: verwerkelijken. Psycho-energetica verwijst naar de realiteit van de bezielde mens, met als centrale vraag: hoe kan de mens zich in het dagelijks leven totaal ontplooien en daarbij ook zijn diepste aspiraties vervullen?
Psycho-energetica staat voor een geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden nodig bij het begeleiden naar een optimaal functioneren van de menselijke psyché en dit in een multi-dimensioneel aspect. De psycho-energetica helpt jezelf te ontwikkelen, dichter bij je zielsmissie te komen en je bewust te worden van de vele multidimensionale invloeden in je leven.