Psycho energetisch practitioner

Het eerste jaar EPECA opleiding, wat uitmondt in een vaardigheid tot psycho-energetisch practitioner, stimuleert de deelnemers om de aangeleerde intuïtief-energetische vaardigheden concreet toe te passen in hun eigen leven. Dit met het doel om eerst zelf energetisch sterker te worden.
Omdat men met de aangeleerde oefeningen meteen zelf aan de slag kan zie je de deelnemers op korte tijd heel sterk in vaardigheid en draagkracht groeien. De focus ligt in het eerste jaar volledig op het eigen proces. Het tijdlijnwerk, schaduwwerk, energiepatronen en sociale denkpatronen zijn allen onderwerpen die in dit eerste jaar uitgebreid aan bod komen.

De rode draad doorheen de opleiding is het ontdekken wat je écht in de diepte wenst voor je leven. Je maakt de reconnectie met je talenten, met dat wat je absoluut wil verwezenlijken in dit leven, met dat wat je als je missie of kernopdracht ervaart.

In de themaweekends en integratiedagen ga je via oefening, exploratie en ‘zelf-coaching’ deze diepe wens verkennen en uitdiepen. In het samen oefenen en reflecteren verwerf je de skills om je droom tot in de materie te activeren.

Een ideale context om ervaringsgericht te leren.

De practitionersopleiding bestaat uit een startdag, 4 themaweekends, 4 integratiedagen en supervisie en een evaluatiedag. Daarnaast zijn er regelmatige huiswerkgroepjes en 3 individuele coachings. Het jaar wordt afgerond met een kleine presentatie voor je medecursisten. Daarin licht je toe hoe jij je droom aan het waarmaken bent en wat je volgende acties zullen zijn.

De thema weekends
Didactisch bouwden we elk weekend zo op dat je alle vaardigheden meteen kunt toepassen en integreren. Vandaar dat je doorheen het leerroces steeds vijf fases herkent: verkenning, kennen, kunnen, zijn en actief toepassen.

Via oefeningen 'verkennen' we het aangebrachte thema. Op deze ervaring volgt de verdieping naar het ‘kennen’ waarbij we meer cognitieve achtergrond informatie geven over de ervaring. We verdiepen verder via oefening waarbij we in een opleidingsomgeving kunnen toetsen of we de aangeleerde vaardigheden écht ‘kunnen’ toepassen. Deze ervaring leidt dan vaak tot een subtiele identiteitsshift: ik ben meer dan ik tot hiertoe dacht te zijn. Hier komen we duidelijk bij het verdiepte niveau van ‘zijn’. De laatste fase stimuleert naar de ‘actieve toepassing’ in het dagelijks werkveld, waarbij het in de omgeving duidelijk wordt dat je een vernieuwde impact hebt op het leven.

Schrijf u in via deze link

Wat is psycho energetica ‘Psycho’ verwijst naar het Griekse woord Psyché: Ziel: het meest wezenlijke aspect van de mens. Het woord ‘energetica’ verwijst naar het Griekse woord ‘energein’: verwerkelijken. Psycho-energetica verwijst naar de realiteit van de bezielde mens, met als centrale vraag: hoe kan de mens zich in het dagelijks leven totaal ontplooien en daarbij ook zijn diepste aspiraties vervullen?
Psycho-energetica staat voor een geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden nodig bij het begeleiden naar een optimaal functioneren van de menselijke psyché en dit in een multi-dimensioneel aspect. De psycho-energetica helpt jezelf te ontwikkelen, dichter bij je zielsmissie te komen en je bewust te worden van de vele multidimensionale invloeden in je leven.