Master Leadership

Het derde jaar psycho energetica in de Leadership richting leidt naar een eindwerk rond een leadership project in de eigen werksfeer, waar de deelnemers meestal al geruime tijd rond aan het werk zijn. Door de concrete toepassing, de toetsing in de praktijk en de studie van de diverse psychologische en systemische principes die daarbij aan bod komen geeft dit traject een sterke verdieping van de energetische vaardigheden om leiding te geven aan groepen en systemen.

Naast de opleidingsweekends ben je actief in een intervisiegroep, ga je in supervisie en volg je stage binnen de beroepsvereniging en daarbuiten. Je sluit af met een presentatie en schriftelijk verslag van een psycho-energetisch project dat je zelf met een groep, organisatie, team, bedrijf, klas of school hebt afgelegd.

De meeste deelnemers maken gedurende dit leadership traject promotie of nemen een carrière wending waarin zij hun leiderschapstalenten sterker kunnen ontplooien.

Schrijf u in via deze link

Wat is psycho energetica ‘Psycho’ verwijst naar het Griekse woord Psyché: Ziel: het meest wezenlijke aspect van de mens. Het woord ‘energetica’ verwijst naar het Griekse woord ‘energein’: verwerkelijken. Psycho-energetica verwijst naar de realiteit van de bezielde mens, met als centrale vraag: hoe kan de mens zich in het dagelijks leven totaal ontplooien en daarbij ook zijn diepste aspiraties vervullen?
Psycho-energetica staat voor een geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden nodig bij het begeleiden naar een optimaal functioneren van de menselijke psyché en dit in een multi-dimensioneel aspect. De psycho-energetica helpt jezelf te ontwikkelen, dichter bij je zielsmissie te komen en je bewust te worden van de vele multidimensionale invloeden in je leven.